Privacyverklaring

Privacyverklaring Oliehandel J. Terlouw B.V./Schipverven.nl

Wij respecteren de privacy van al onze klanten en de gebruikers van de websites www.oliehandelterlouw.nl en www.schipverven.nl en we dragen er zorg voor dat alle persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Welke gegevens verzamelen wij en waarvoor?

Wij verzamelen geen gegevens, tenzij u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief of als u een (vaste) klant of leverancier van ons bent. Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief verzamelen wij uitsluitend uw e-mailadres. Als u een klant (op rekening of via I-deal) van ons bent verzamelen wij uw bedrijfsnaam, uw adres, de naam van uw contactpersoon of contactpersonen, het telefoonnummer, het mailadres, (zonodig) het BTW-nummer, het Kamer van Koophandel inschrijvingsnummer, en we leggen de keuze vast of u uw facturen per post of per mail wilt ontvangen. Alleen in het geval u een incassomachtiging hebt afgegeven leggen wij u bankrekeningnummer vast. Als u een particuliere klant bent en uitsluitend contant betaald, leggen wij geen gegevens structureel van u vast. Als u een leverancier van ons bent verzamelen wij dezelfde gegevens als van onze klanten, incl. uw bankrekeningnummer en de overeengekomen betalingstermijn. Alle gegevens die wij verzamelen worden alleen gebruikt voor de doelen waarvoor ze zijn verstrekt. U kunt altijd gebruik maken voor de uitschrijf-mogelijkheid onderaan iedere nieuwsbrief wanneer u deze informatie niet langer wenst te ontvangen.

Hoe lang worden uw persoongegevens bewaard?

Wanneer u uw persoons- en/of bedrijfsgegevens heeft verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden uw gegevens bewaard voor zolang u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Wanneer u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief zullen wij uw persoonsgegevens uit ons bestand verwijderen. Wanneer u uw persoons- en/of bedrijfsgegevens heeft verstrekt omdat u onze klant of leverancier bent, zullen uw gegevens worden bewaard zolang u onze klant of leverancier blijft én zolang de wettelijke bewaarplicht van onze administratie voorschrijft. Op dit moment is dit 7 jaar. Na het aflopen van deze termijn zullen uw gegevens worden verwijderd/vernietigd.

Worden uw gegevens verstrekt aan derden?

Uw gegevens worden nooit verstrekt aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht is (bevoegde autoriteiten) of wanneer wij gebruik maken van derden-dienstverleners (bijv. ICT ondersteuners, Accountant, Bezorgers, Incassobureau).

Cookies

Op onze websites maken we geen gebruik van cookies.

Beveiliging

Omdat wij gebruik maken van technische en organisatorische beveiligingsprocedures, hebben onbevoegden geen toegang tot uw gegevens.

Recht op inzage, correctie, verwijdering van gegevens of intrekking van toestemming

Als u gebruik wilt maken van het recht op inzage, correctie of verwijdering van gegevens of als u uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens wilt intrekken stuur dan een mail naar administratie@oliehandel-terlouw.nl. Ook als u een vraag of een klacht heeft over onze wijze van werken met uw gegevens kunt u dit doen via genoemd mailadres.

Open de privacyverklaring als pdf