Poriën in de verflaag

Kleine kraters/ poriën in de verflaag

Mogelijke oorzaken:

  De verf was te dik bij de applicatie (te hoge viscositeit);
  - Het verkeerde type verharder gebruikt, bijvoorbeelde voor lage temperaturen terwijl de temperatuur hoog was;
  - Te hoge laagdikte opgebracht.

 

Oplossingen en Voorkomen:

  De juiste verharder gebruiken;
  - De grondlaag in voorgeschreven laagdiktes opbrengen;
  - Oplossing: Schuren en verflaag opnieuw volgens instructies aanbrengen.


«Terug