Is het nodig om eerst te schuren voordat ik nog een laag verf aanbreng?

Voor het mooiste eindresultaat is het aan te raden om tussen alle lagen te schuren. Door de eerste verflaag licht te schuren ontstaat er een goede hechting voor de volgende verflaag. U kunt de verflaag pas schuren als deze volledig is doorgehard. De doorhardings of overschildertijd kunt u terugvinden op het technische documentatieblad. Verflagen die ouder zijn dan 5 weken moeten altijd worden geschuurd.   

«Terug